A method for obtaining reference friction values for validation of road friction estimation algorithm
Paper i proceeding, 2024

Författare

Mattias Hjort

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Fredrik Bruzelius

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Sogol Kharrazi

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Derong Yang

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Volvo Cars

Proceedings of the 16th International Symposium on Advanced Vehicle Control

16th International Symposium on Advanced Vehicle Control
Milan, , ,

Ämneskategorier

Tribologi

Farkostteknik

Reglerteknik

Mer information

Skapat

2024-07-11