Optical properties of GaInNAs/GaAs quantum well structures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Qing Xiang Zhao

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Magnus Willander

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Yongqiang Wei

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Qinfen Gu

Mahdad Sadeghi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Thin Solid Films

Vol. 515 4423-

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07