Improvement of structural and optical quality of metamorphic InGaAs/InAlGaAs quantum wells by Be-doping
Poster (konferens), 2007

Författare

Ivar Tångring

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Mahdad Sadeghi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Zonghe Lai

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

14th European Molecular Beam Epitaxy Workshop, Sierra Nevada, Spain, 2007.

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07