A 220 GHz (G-band) Microstrip MMIC Single-Ended Resistive Mixer
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Sten Gunnarsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Niklas Wadefalk

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Iltcho Angelov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ingmar Kallfass

Arnulf Leuther

IEEE Microwave and Wireless Components Letter

Vol. vol. 18, no. 3

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08