A G-band (140 – 220 GHz) Microstrip MMIC Mixer operating in both Resistive and Drain-Pumped Mode
Paper i proceeding, 2008

Författare

Sten Gunnarsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Niklas Wadefalk

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Iltcho Angelov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ingmar Kallfass

Arnulf Leuther

Proc. of 2008 IEEE MTT-S International Microwave Symposium

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08