GaN Device and MMIC development at Chalmers
Paper i proceeding, 2008

Författare

Martin Fagerlind

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Mattias Sudow

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Kristoffer Andersson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Anna Malmros

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Per-Åke Nilsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Niklas Rorsman

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Gigahertz Symposium 2008, Abstract book

86-

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07