Very Low Threshold Current Density 1.29 µm GaInNAs Triple Quantum Well Lasers Grown by MBE
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Huan Zhao Ternehäll

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Göran Adolfsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Mahdad Sadeghi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Electronics Letter

Vol. 44 416-417

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06