Experiences of and Improvement of Writing Skills in a Lecture Based Course in Polymeric Materials
Paper i proceeding, 2009

Författare

Maria Knutson Wedel

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik

Rodney Rychwalski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Gert Persson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning

Birger Karlsson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik

Proceedings of the 5th International CDIO Conference, Singapore

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08