Communities of Practice for Open Innovation - Enabling Organizational Creativity?
Paper i proceeding, 2010

Författare

Anna Yström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Tobias Fredberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Maria Elmquist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

ICICKM - 7th International Conference on Intellectual Capital & Knowledge Management, 11-12 Nov, Hong Kong

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08