Effects of inositol tri-, tetra-, penta- and hexaphosphates on in vitro estimation of iron availability
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1989

Författare

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Nils-Gunnar Carlsson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Journal of Food Science

0022-1147 (ISSN) 17503841 (eISSN)

Vol. 54 159-161

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Näringslära

Mer information

Skapat

2017-10-07