Vehicle tyre to road friction value estimation arrangement
Patentansökan, 2013

Uppfinnare

Mats Jonasson

Volvo Cars

Bengt J H Jacobson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Derong Yang

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Timothy James Gordon

University of Michigan

Volvo Car Corporation

13197415.6-1756

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-28