Integration of components in a 50-nm pseudomorphic In0.65Ga0.35As-In0.40Al0.60As-InP HEMT MMIC technology
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Mikael Malmkvist

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Anders Mellberg

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Niklas Rorsman

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Jan Grahn

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Solid State Electronics

Vol. 50 5 858-864

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08