KOmbinerad Mobilitet uppskalning i Sverige - KOMPIS. Slutrapport från projektet KOMPIS
Rapport, 2021

kombinerad mobilitet, MaaS

, färdplan

Författare

Per-Erik Holmberg

RISE Research Institutes of Sweden

Marianne Karlsson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Anna Pernestål

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Steven Sarasini

RISE Research Institutes of Sweden

Göran Smith

RISE Research Institutes of Sweden

KOmbinerad Mobilitet-ImPlementering i Sverige - KOMPIS

VINNOVA (2017-02468), 2017-05-04 -- 2020-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan teknik

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-01