Minskad miljöbelastning av koppar och zink från fartygs och fritidsbåtars bottenfärger till Östersjön
Rapport, 2020

fritidsbåtar

antifouling

sjöfart

Östersjön

Författare

Maria Lagerström

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Erik Ytreberg

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Lena Granhag

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Åtgärder mot minskad miljöbelastning från Sjöfart i Östersjön genom ny kunskap om läckage av gift från antifoulingfärg

BalticSea2020, 2019-01-01 -- 2020-04-30.

BalticSea2020 (Projektnr: 2292.2), 2018-01-01 -- 2019-06-30.

Ämneskategorier

Annan naturvetenskap

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-29