Process development and surface characterisation on liquid crystalline polymer substrate based system on package with chip embedded for electronic application
Paper i proceeding, 2006

Författare

Qi Zhang

Zonghe Lai

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Urban Jevelstam

Göran Fritz

Lars Nyborg

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik

Johan Liu

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Proceedings of the International Conference on Electronic Packaging (ICEP 2006)

83-89

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08