Highly Automated Freight Transports EUTS (AutoFreight)
Research Project, 2017 – 2020

Projektet Highly Automated Freight Transports ämnar forska kring den grundfunktionalitet på tunga fordon som krävs för att realisera automatiserade godstransporter (SAE nivå 4) på publika vägar. Projektet kommer identifiera behovet av fysisk och digital infrastruktur på allmän väg för att möjliggöra säkra, produktiva och automatiserade godstransporter. Projektet kommer även analysera behovet av anpassning av lagkrav för godstransporter vid höga nivåer av automatiserad körning.


Projektresultaten inkluderar en regional kunskapsuppbyggnad kring automatiserade godstransporter samt ett nätverk av samarbetspartners med förmågan att driva tidig forskning mot industrialisering. Ambitionen i projektet, det förväntade resultatet, är att studera genomförbarhet av högt automatiserade godstransporter med kommersiella fordon, inklusive långa transporter, samt verifiera och validera användningen i en autentisk logistikkedja.


Forskningen kommer baseras på tidigare forskningsresultat samt fordonsdata som samlas in under projektets gång via en kommersiell godstransport på allmän väg mellan Göteborgs hamn och en logistisk hub i Viared, Borås. Forskningsresultaten kommer därefter valideras genom simuleringar, provkörningar på Asta Zero testbana samt delvis på allmän väg. Högautomatiserade godstransporter (SAE nivå 4) kommer enbart valideras på testbana.

Participants

Fredrik Von Corswant (contact)

Chalmers, Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers (SAFER)

Bengt J H Jacobson

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Peter Nilsson

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Collaborations

Borås stad

Borås, Sweden

Combitech

Linköping, Sweden

Ellos Group AB

Borås, Sweden

GDL Transport AB

Helsingborg, Sweden

Kerry Logistics Sweden AB

Borås, Sweden

Speed Group AB

Borås, Sweden

Swedish Transport Administration

Borlänge, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2016-05415
Funding Chalmers participation during 2017–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2021-11-16