Thomas Allgurén

Doktor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik, Energiteknik 2

Thomas Allgurén arbetar med förbränningskemi i samband med sameldning av kol och biomassa i både luft och oxy-fuel förbränning. Fokus ligger på den alkali-relaterade kemin och hur den påverkas av rökgassammansättningen som erhålls vid oxy-fuel förbränning. Arbetet består av både detaljerade simuleringar och experiment. Experimenten genomförs i Chalmers 100 kW förbränningsanläggning. Thomas undervisar i kursen Heat and power systems engineering som är en del av master programmet Sustainable energy systems.​​

Källa: chalmers.se

Visar 26 publikationer

2019

Scaling of Pulverized-Fuel Jet Flames That Apply Large Amounts of Excess Air—Implications for NOx Formation

Rikard Edland, Fredrik Normann, Thomas Allgurén et al
Energies. Vol. 12 (14)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Ash aerosol and deposition formation with changing alkali-Cl-S additives during coal combustion

Xiaolong Li, Yueming Wang, Thomas Allgurén et al
Paper i proceeding
2018

Investigation of the Behavior of Alkali Chlorides during Sulfur Recirculation in a Waste-to-Energy Facility

Thomas Allgurén, Oskar Sundborg, Albin Tärnåsen et al
Paper i proceeding
2018

The influence of fuel composition on sulfation and deposition rates of alkali salts

Thomas Allgurén, Andrew Fry, Xiaolong Li et al
Paper i proceeding
2018

The formation of NOx and soot in oxygen-enriched suspension flames

Rikard Edland, Thomas Allgurén, Fredrik Normann et al
Poster (konferens)
2018

The connection between NOx and soot in oxygen-enriched propane flames

Rikard Edland, Thomas Allgurén, Fredrik Normann et al
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2018

The effect of flue gas recirculation on the formation of alkali- chlorides and sulfates in Oxy-BECCS power plants

Thomas Allgurén, Klas Andersson, Fredrik Normann
Paper i proceeding
2017

Influence of KCI and SO2 on NO Formation in C3H8 Flames

Thomas Allgurén, Klas Andersson
Energy & Fuels. Vol. 31 (10), p. 11413-11423
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

K–Cl–S chemistry in air and oxy-combustion atmospheres

Thomas Ekvall, Klas Andersson, Tomas Leffler et al
Proceedings of the Combustion Institute. Vol. 36 (3), p. 4011-4018
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Chemical interactions between NO, KCl and SO2 in C3H8 flames

Thomas Ekvall, Klas Andersson
The Proceedings of the 42nd International Technical Conference on Clean Energy
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2017

Formation and Reduction of NO in Flames with High Feed Gas Oxygen Concentrations

Klas Andersson, Thomas Ekvall
The 2017 International Pittsburgh Coal Conference Proceedings
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2017

NO FORMATION AND REDUCTION IN FLAMES WITH HIGH FEED GAS OXYGEN CONCENTRATIONS

Thomas Ekvall, Klas Andersson
The Proceedings of the 42nd International Technical Conference on Clean Energy
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2017

Experimentally Observed Influences of KCl and SO2 on CO Oxidation in an 80 kW Oxy-Propane Flame

Thomas Ekvall, Klas Andersson
The 2017 International Pittsburgh Coal Conference Proceedings
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2017

NO formation in flames with high oxygen feed gas concentrations

Klas Andersson, Thomas Allgurén
34th Annual International Pittsburgh Coal Conference: Coal - Energy, Environment and Sustainable Development, PCC 2017. Vol. 2017-September
Paper i proceeding
2016

The use of waste fractions for co-combustion in an aluminium recovery smelter

Thomas Ekvall, Pascal Scherz, Henrik Jilvero et al
IMPACTS OF FUEL QUALITY ON POWER PRODUCTION
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2016

THE INFLUENCE OF KCl AND SO2 ON CO OXIDATION AND NOX FORMATION

Thomas Ekvall
IEA Clean Coal Center - Cofiring workshop
Poster (konferens)
2016

Interactions between SO2 and KCl -A comparison between air and oxy-fuel combustion

Thomas Ekvall, Klas Andersson
IMPACTS OF FUEL QUALITY ON POWER PRODUCTION
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2015

Alkali sulphation in flames

Thomas Ekvall
5th Meeting of the IEAGHG International Oxyfuel Combustion Research Network
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2014

CO-KCl-SO2 interactions in an 80 kW propane-fired flame

Thomas Ekvall, Klas Andersson, Filip Johnsson
the proceedings of the Impacts of Fuel Quality on Power production conference, 2014, p. 13-
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2014

In-flame reduction of NOx in oxy-propane combustion at high inlet oxygen concentrations: the importance of soot-NOx interactions

Giovanni Nizzola, Thomas Ekvall, Fredrik Normann et al
Proceedings of the 38th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, June 1-5 2014, Clearwater, Florida, USA.
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2014

High-Temperature Corrosion Chemistry in Oxy-Fuel Combustion

Thomas Ekvall
Licentiatavhandling
2014

Modeling the Alkali Sulfation Chemistry of Biomass and Coal Co-firing in Oxy-fuel Atmospheres

Thomas Ekvall, Fredrik Normann, Klas Andersson et al
Energy & Fuels. Vol. 28 (5), p. 3486-3494
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Sulphation of potassium chloride in air and oxy-fuel combustion

Thomas Ekvall, Fredrik Normann, Klas Andersson et al
The Proceedings of the 38th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, June 2-6 2013, Clearwater, Florida, USA
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2013

Sulphation of KCl in Oxy-Fuel Combustion

Thomas Ekvall
(IEAGHG) Third oxyfuel conference(OCC3), Ponferada Spain
Poster (konferens)
2011

Using Low-Cost Iron-Based Materials as Oxygen Carriers for Chemical Looping Combustion

Erik Jerndal, Henrik Leion, Louise Lundberg et al
Oil and Gas Science and Technology. Vol. 66 (2), p. 235-248
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2012–2016

Sameldning av biomassa och kol i oxyfuel-förbränning – undersökning av inverkan på högtemperaturkorrosionsförlopp

Klas Andersson Energiteknik
Thomas Ekvall Energiteknik
Henrik Thunman Energiteknik
Filip Johnsson Energiteknik
Fredrik Normann Energiteknik
Vetenskapsrådet (VR)

Det kan finnas fler projekt där Thomas Allgurén medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.