Emelie Vilhelmsson Wesén

Doktorand vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Emelie Lindahl Wesén är sedan 2014 doktorand i Elin Esbjörner Winters grupp på avdelningen Kemisk Biologi. Hennes forskning är inriktad på att studera upptag och intracellulär vesikel-transport av amyloid-β, en peptid som aggregerar och ansamlas i hjärnan vid Alzheimers sjukdom. Odlade mänskliga celler används som en sjukdomsmodell och dessa cellers interaktion med amyloid-β studeras med huvudsakligen konfokalmikroskopi och flödescytometri. Det långsiktiga målet med detta forskningsprojekt är att förstå de bakomliggande molekylära och cellulära mekanismer som sker vid prion-liknande spridning av felveckade proteiner.

Källa: chalmers.se

Visar 4 publikationer

2018

Cell surface proteoglycan-mediated uptake and accumulation of the Alzheimer's disease peptide Aβ(1–42)

Emelie Vilhelmsson Wesén, Audrey Gallud, Alexandra Paul et al
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes. Vol. 1860 (11), p. 2204-2214
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Lipid membranes catalyse the fibril formation of the amyloid-? (1–42) peptide through lipid-fibril interactions that reinforce secondary pathways

David Lindberg, Emelie Vilhelmsson Wesén, Johan Björkeroth et al
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes. Vol. 1859 (10), p. 1921-1929
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Endocytic uptake of monomeric amyloid-β peptides is clathrin- and dynamin-independent and results in selective accumulation of Aβ(1-42) compared to Aβ(1-40)

Emelie Vilhelmsson Wesén, Gavin Jeffries, Maria Matson Dzebo et al
Scientific Reports. Vol. 7 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Binding of Thioflavin-T to Amyloid Fibrils Leads to Fluorescence Self-Quenching and Fibril Compaction

David Lindberg, Anna Wenger, Elin Sundin et al
Biochemistry. Vol. 56 (16), p. 2170-2174
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Emelie Vilhelmsson Wesén medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.