Gabriel Barbosa

Doktorand vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Gabriel Barbosa de Oliveira är doktorand på avdelningen för livsmedelsvetenskap. Hans forskning är framförallt inriktad på karakterisering av fenoliska ämnen som bl.a. antocyaniner, i bär och frukt för utvärdering av olika komponenters stabilitet under processning och simulerad mag-tarm digestion. Syftet är att utvärdera användning av milda processtekniker för att bevara fenoliska ämnen, kombinerat med cellstudier i en jästmodell för att identifiera möjliga mekanismer kopplade till positiva hälsoeffekter av intag av bär och frukt.

Källa: chalmers.se

Visar 2 publikationer

2019

Tailoring bilberry powder functionality through preprocessing and drying

Lovisa Eliasson, Gabriel Barbosa, Maria Ehrnell et al
Food Science and Nutrition
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Tailoring bilberry powder functionality through processing: Effects of drying and fractionation on the stability of total polyphenols and anthocyanins

Gabriel Barbosa, Lovisa Eliasson, Maria Ehrnell et al
Food Science and Nutrition. Vol. 7 (3), p. 1017-1026
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2018–2020

Hälsosamma och hållbara snacks

Marie Alminger Livsmedelsvetenskap
Gabriel Barbosa Livsmedelsvetenskap
Bo Norrman Operativt och strategiskt stöd
Formas

Det kan finnas fler projekt där Gabriel Barbosa medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.