EcoBerries part 1
Forskningsprojekt , 2014 – 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Marie Alminger (kontakt)

Viceprefekt vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2015-09-04