Karin Norling

Doktorand vid Nano- och biofysik

Jag började på avdelningen för biologisk fysik 2014 när jag gjorde mitt exjobb. Mitt forskningsprojekt syftar till att utveckla och karakterisera nanopartiklar för vaccinleverans. Jag utvecklar in vitro-assayer som verktyg för att kunna studera hur de tas upp och behandlas av immunceller. Jag hoppas kunna klargöra hur partiklars kemiska och fysikaliska egenskaper påverkar deras interaktioner med immunceller och hur det i sin tur påverkar det resulterande immunsvaret. I förlängningen kan sådan kunskap förhoppningsvis användas till att rationalisera och påskynda utvecklingen av nya vacciner.

Källa: chalmers.se

Visar 5 publikationer

2018

Effective Refractive Index and Lipid Content of Extracellular Vesicles Revealed Using Optical Waveguide Scattering and Fluorescence Microscopy

Deborah Rupert, Mokhtar Mapar, Ganesh V Shelke et al
Langmuir. Vol. 34 (29), p. 8522-8531
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Mucosal Vaccine Development Based on Liposome Technology

V. Bernasconi, Karin Norling, Marta Bally et al
Journal of Immunology Research
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Karin Norling medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.