Adam Malik

Doktorand vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Forskningsintressen: Biomatematik

Källa: chalmers.se

Visar 1 publikationer

2019

Mathematical modelling of cell migration: stiffness dependent jump rates result in durotaxis

Adam Malik, Philip Gerlee
Journal of Mathematical Biology. Vol. 78 (7), p. 2289-2315
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Adam Malik medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.