Mattias Sjöberg

Doktorand vid Nano- och biofysik

Jag är doktorand vid avdelningen för Biologisk Fysik sedan oktober 2017. Mitt forskningsprojekt handlar om att utveckla ytbaserade bioanalytiska metoder för känslig karakterisering av biologiska nanopartiklar. Målet är att dessa metoder ska kunna användas för design av nya tekniker för administrering av läkemedel (drug delivery) och för att öka vår förståelse för nanopartiklar som t.ex exosomer, vesiklar involverade i intercellulär kommunikation som nyligen börjat kunna användas som biomarkörer (biomarkers). Jag har en kandidatexamen i Teknisk Fysik och en mastersexamen i Nanoteknologi från Chalmers Tekniska Högskola.

Källa: chalmers.se

Visar 1 publikationer

2018

Low-temperature fabrication and characterization of a symmetric hybrid organic–inorganic slab waveguide for evanescent light microscopy

Björn Agnarsson, Mokhtar Mapar, Mattias Sjöberg et al
Nano Futures. Vol. 2 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Mattias Sjöberg medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.