Uthålliga europeiska energisystem
Forskningsprojekt, 2009 – 2018

Forskningens övergripande mål är att utvärdera och föreslå robusta vägar, eller överbryggande system, mot ett uthålligt Europeiskt energisystem för tidsperioden upp till 2050. Fokus är på omställningen av det stationära energisystemet även om slutanvändarrelaterade frågor som efterfrågeutveckling, effektiviseringspotentialer och styrning även beaktas. Ett viktigt forskningsområde är att undersöka potentialen för och påverkan av en storskalig integration av förnyelsebara energikällor, t ex vind- och solkraft samt bioenergi, och hur dessa kan interagera med det befintliga systemet. Ett modellpaket bestående av olika energisystemmodeller har utvecklats inom forskningsgruppen. Dessa modeller kan användas för sig eller tillsammans beroende på forskningsfrågans inriktning, och är viktiga verktyg i systemanalysen. Gruppen utvecklar även omfattande databaser innehållande detaljerad information för det befintliga europeiska elproduktionssystemet och de globala bränslemarknaderna. Databaserna används som input till energimodellerna men även för kompletterande analysarbete. Forskningen som bedrivs av gruppen påvisar på möjligheter såväl som utmaningar i omställningen av energisystemet i enlighet med de mål som satts upp av t ex EU.

Deltagare

Filip Johnsson (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Göran Berndes

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Thore Berntsson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Ulrika Claeson Colpier

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Andrea Egeskog

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Katarina Gårdfeldt

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Joel Goop

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Lisa Göransson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Simon Harvey

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Jan Kjärstad

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Anh Tuan Le

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Erika Mata Las Heras

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Jonas Nässén

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Fredrik Normann

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Emil Nyholm

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Eoin Ó Broin

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Mikael Odenberger

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Lina Reichenberg

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Johan Rootzén

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Maria Taljegård

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Henrik Thunman

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Stefan Wirsenius

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

Eon SE

Essen, Germany

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: ProjektETf6369
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Högskolan i Halmstad

Projekt-id: EM 2009/3
Finansierar Chalmers deltagande under 2009–2010

Vattenfall

Projekt-id: G-2010
Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2015

Vattenfall

Projekt-id: VRD-A01:2016
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

http://www.energy-pathways.org/

Senast uppdaterat

2020-07-06