Uthålliga europeiska energisystem
Forskningsprojekt , 2009 – 2018

Forskningens övergripande mål är att utvärdera och föreslå robusta vägar, eller överbryggande system, mot ett uthålligt Europeiskt energisystem för tidsperioden upp till 2050. Fokus är på omställningen av det stationära energisystemet även om slutanvändarrelaterade frågor som efterfrågeutveckling, effektiviseringspotentialer och styrning även beaktas. Ett viktigt forskningsområde är att undersöka potentialen för och påverkan av en storskalig integration av förnyelsebara energikällor, t ex vind- och solkraft samt bioenergi, och hur dessa kan interagera med det befintliga systemet. Ett modellpaket bestående av olika energisystemmodeller har utvecklats inom forskningsgruppen. Dessa modeller kan användas för sig eller tillsammans beroende på forskningsfrågans inriktning, och är viktiga verktyg i systemanalysen. Gruppen utvecklar även omfattande databaser innehållande detaljerad information för det befintliga europeiska elproduktionssystemet och de globala bränslemarknaderna. Databaserna används som input till energimodellerna men även för kompletterande analysarbete. Forskningen som bedrivs av gruppen påvisar på möjligheter såväl som utmaningar i omställningen av energisystemet i enlighet med de mål som satts upp av t ex EU.

Deltagare

Filip Johnsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Göran Berndes

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Thore Berntsson

Professor emeritus vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Ulrika Claeson Colpier

Projektkoordinator vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Andrea Egeskog

Doktorand vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Katarina Gårdfeldt

Affilierad professor vid Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Joel Goop

Doktor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Lisa Göransson

Forskarassistent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Simon Harvey

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Jan Kjärstad

Forskningsingenjör vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Anh Tuan Le

Docent vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Erika Mata Las Heras

Doktor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Jonas Nässén

Senior forskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Fredrik Normann

Biträdande professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Emil Nyholm

Gästforskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Eoin Ó Broin

Doktorand vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Mikael Odenberger

Docent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Lina Reichenberg

Forskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Johan Rootzén

Gästforskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Maria Taljegård

Enhetschef vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Henrik Thunman

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Stefan Wirsenius

Docent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

Eon SE

Essen, Germany

Finansiering

Högskolan i Halmstad

Projekt-id: EM 2009/3
Finansierar Chalmers deltagande under 2009–2010

Energimyndigheten

Projekt-id: ProjektETf6369
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Vattenfall

Projekt-id: G-2010
Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2015

Vattenfall

Projekt-id: VRD-A01:2016
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

http://www.energy-pathways.org/

Senast uppdaterat

2020-07-06