Övergång till framtidens transportsystem: Planering av flera nivåer för autonoma fordon
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Using the existing road infrastructure in terms of digital divides and compatibility with current sensor capabilities in the autonomous vehicles, optimal routing of vehicles (with various levels of autonomy) will be explored. It is apparent that there will be a gradual transition to autonomous vehicles, possibly including different autonomy levels using the existing road infrastructure. Here we will be exploring probabilistic methods of vehicle routing applying the constraints imposed by the current road infrastructure and network.

Deltagare

Pinar Boyraz Baykas (kontakt)

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Balázs Adam Kulcsár

Biträdande professor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Nikolce Murgovski

Forskare vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Mekatronik

Selpi Selpi

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Ivana Tasic

Forskarassistent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Robert Thomson

Biträdande professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Samarbetspartners

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-24