Förstudie om hållbar och hälsosam proteinförsörjning i Västra Götaland
Forskningsprojekt, 2020

Förstudien ska skapa en regional bild av hur en hållbar försörjning av proteinrika livsmedel kan se ut givet potentialen i länets råvaror och kompetenser, samt hur företag, forskare och andra aktörer kan förverkliga den bilden tillsammans.

Allt fler företag, både nya och redan väletablerade, prövar nu olika sätt att möta kundernas efterfrågan och samhällets förväntningar på proteinrika livsmedel som främjar både människan och jordens hälsa. En hållbar proteinförsörjning omfattar sannolikt produktion och konsumtion av en mix av vegetabiliska, animaliska och marina livsmedel. Förstudien ska med stöd från olika forskningsområden fokusera på möjligheter och utmaningar med att förverkliga en hållbar proteinförsörjning i Västra Götaland. Arbetet leds av Chalmers och har vetenskapligt stöd i en bred expertgrupp av seniora forskare från Chalmers, RISE och SLU. Forskarnas kunskaper kopplade till marina, animaliska och vegetabiliska livsmedel ska användas tillsammans med de erfarenheter, idéer och kompetenser hos de livsmedelsproducerande företag och andra aktörer som knyts till förstudien. Målet är att lägga grunden för ett genomförandeprojekt med syftet att skapa en hållbar proteinförsörjning, där Västra Götalands potential kan omsättas i lönsamma produkter, tjänster och företag.

Deltagare

Karin Jonsson (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Christel Cederberg

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Rikard Landberg

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Ingrid Undeland

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: RUN2020-00195
Finansierar Chalmers deltagande under 2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-31