Optiska länkar för krävande datormiljöer
Forskningsprojekt , 2021 – 2025

Beskrivning saknas.

Deltagare

Anders Larsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Lars Svensson

Docent vid Embedded Electronics Systems and Computer Graphics

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Projekt-id: CHI19-0004
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2025

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-13