Passagerarsäkerhetsutvärdering i framtida bilar
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Syfte och mål

Målet är att svara på frågan hur man kan utvärdera skyddet för den heterogena populationen av passagerare i framtida bilars krocksituationer. Syftet är att utveckla individanpassade skyddssystem, samt att möta ökningen av bilars automationsgrad och delad mobilitet. Projektet omfattar de passagerare som använder bilbältet som främsta skydd (4 år till äldre).

Förväntade effekter och resultat

Projektet ämnar utveckla metoder baserat på verktyg (fysiska eller numeriska humansubstitut) och tillämpa dessa metoder för utveckling av nya skyddsprinciper. Projektet kommer bidra till minskning av skadade bilpassagerare genom utveckling av individanpassade skyddssystem, speciellt med fokus på den ökande graden av automatisering och delad mobilitet.

Planerat upplägg och genomförande

”Use-cases” kommer att identifieras genom användarstudier och krockdatabaserade studier. Tillgängliga verktyg kommer utvärderas och förädling genomförs. Utvärderingsmetoder (inklusive skalade humanmodeller) utvecklas och tillämpas för ett antal utvalda ”Use-cases” för framtagning av skyddsprinciper som möjliggör utveckling av attraktiva individanpassade skyddssystem.

Deltagare

Mats Svensson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Johan Iraeus

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Lotta Jakobsson

Adjungerad professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Karl-Johan Larsson

Doktorand vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Anna-Lisa Osvalder

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Bengt Pipkorn

Adjungerad professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Samarbetspartners

Autoliv AB

Vårgårda, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-03