Design and Validation of the Neck for a Rear Impact Dummy (BioRID I)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Astrid Linder

Institutionen för personskadeprevention

Chalmers, Tillämpad mekanik

Mats Svensson

Institutionen för personskadeprevention

Johan Davidsson

Institutionen för personskadeprevention

Anders Flogård

Institutionen för personskadeprevention

Yngve Håland

Institutionen för personskadeprevention

Lotta Jakobsson

Per Lövsund

Institutionen för personskadeprevention

P Wiklund

Traffic Injury Prevention

Vol. 3 2 167-174

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07