InAs/AlSb HEMTs characterised at cryogenic temperatures
Paper i proceeding, 2009

Författare

Per-Åke Nilsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Giuseppe Moschetti

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Niklas Wadefalk

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Mikael Malmkvist

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Eric Lefebvre

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Jan Grahn

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Yannick Roelens

A. Noudeviwa

A. Olivier

Sylvain Bollaert

F. Danneville

Ludovic Desplanque

Xavier Wallart

Gilles Dambrine

WOCSDICE 2009

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06