High channel mobility 4H-SiC MOSFETs
Paper i proceeding, 2006

Författare

Einar Sveinbjörnsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Gudjon Gudjonsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Fredrik Allerstam

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Halldor Olafsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Per-Åke Nilsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Thomas Rödle

Materials Science Forum

Vol. 527-529 961-966

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07