1.3 µm Dilute Nitride Edge Emitting Lasers on GaAs
Paper i proceeding, 2010

Författare

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Huan Zhao Ternehäll

Chalmers, Teknisk fysik, Fysikalisk elektronik

Göran Adolfsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Yuxin Song

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Mahdad Sadeghi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

E-MRS Spring Meeting 2010, Strasbourg, France, June 7-10, 2010 (invited)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07