Optimization of MBE-grown AlSb/InAs High Electron Mobility Transistor Structures
Paper i proceeding, 2011

Författare

Huan Zhao Ternehäll

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Giuseppe Moschetti

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Per-Åke Nilsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Jan Grahn

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

16th European MBE conference, France

133-134

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07