Initial Analyses from the SHRP 2 Naturalistic Driving Study - Addressing Driver Performance and Behavior in Traffic Safety
Rapport, 2013

Safer Glances, Driver Inattention, and Crash Risk: An Investigation Using the SHRP 2 Naturalistic Driving Study

Författare

Trent Victor

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Jonas Bärgman

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Marco Dozza

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Holger Rootzen

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Psykologi

Mer information

Skapat

2017-10-07