Initial Analyses from the SHRP 2 Naturalistic Driving Study - Addressing Driver Performance and Behavior in Traffic Safety
Rapport, 2013

Safer Glances, Driver Inattention, and Crash Risk: An Investigation Using the SHRP 2 Naturalistic Driving Study

Författare

Trent Victor

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Jonas Bärgman

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Marco Dozza

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Holger Rootzen

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Psykologi

Mer information

Skapat

2017-10-07