High Power Density 4H-SiC RF MOSFETs
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Gudjon Gudjonsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Fredrik Allerstam

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Halldor Olafsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Per-Åke Nilsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Hans Hjelmgren

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Kristoffer Andersson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Einar Sveinbjörnsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Thomas Rödle

IEEE Electron Device Letters

Vol. 27 6 469-471

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08