Mobility-as-a-Service: A Tentative Framework for Analysing Institutional Conditions
Paper i proceeding, 2017

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Till Koglin

Lunds universitet

Annica Kronsell

Lunds universitet

Dalia Mukhtar-Landgren

Lunds universitet

Emma Lund

Trivector

Steven Sarasini

RISE Research Institutes of Sweden

Göran Smith

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Jana Sochor

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Björn Wendle

Trivector

45th European Transport Conference, Barcelona, October 4-6, 2017

Institutionella ramverk för integrerade mobilitetstjänster i framtidens städer - IRIMS

VINNOVA, 2015-10-15 -- 2018-02-22.

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-03