Mobility-as-a-Service: A Tentative Framework for Analysing Institutional Conditions
Paper i proceeding, 2017

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Till Koglin

Annica Kronsell

Dalia Mukhtar-Landgren

Emma Lund

Steven Sarasini

Göran Smith

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Jana Sochor

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Björn Wendle

45th European Transport Conference, Barcelona, October 4-6, 2017

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07