Understanding institutional enablers and barriers to the dissemination of MaaS. A tentative framework
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2017

dissemination

Mobility-as-a-Service

enablers

framework

barriers

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Till Koglin

Annica Kronsell

Dalia Mukhtar-Landgren

Steven Sarasini

Göran Smith

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Jana Sochor

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Proceedings of ICoMaaS 2017, 1st International Conference on Mobility as a Service, Tampere 28-29 November 2017

204-208

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Mer information

Skapat

2017-12-04