Understanding institutional enablers and barriers to the dissemination of MaaS. A tentative framework
Övrigt konferensbidrag, 2017

Mobility-as-a-Service

dissemination

barriers

framework

enablers

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Till Koglin

Lunds universitet

Annica Kronsell

Lunds universitet

Dalia Mukhtar-Landgren

Lunds universitet

Steven Sarasini

RISE Research Institutes of Sweden

Göran Smith

Västra Götalandsregionen

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Jana Sochor

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

RISE Research Institutes of Sweden

Institutionella ramverk för integrerade mobilitetstjänster i framtidens städer - IRIMS

VINNOVA (2015-03551), 2015-10-15 -- 2018-02-22.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Statsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-03