Exposed Datapath for Efficient Computing
Paper i proceeding, 2007

Författare

Magnus Björk

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Magnus Själander

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Lars Svensson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Martin Thuresson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

John Hughes

Chalmers, Data- och informationsteknik

Mary Sheeran

Chalmers, Data- och informationsteknik

Kjell Jeppson

Chalmers, Teknisk fysik, Fysikalisk elektronik

Jonas Karlsson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Per Larsson-Edefors

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Per Stenström

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

2007 HiPEAC Workshop on Reconfigurable Computing

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2023-02-04