Public–private innovation: barriers in the case of mobility as a service in West Sweden
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Departing from open innovation (OI), this case study explores the development of Mobility as a Service (MaaS) in West Sweden. An analysis of 19 interviews reveals how representatives from involved actors perceive internal and external barriers as hampering the regional public transport authority’s attempts to collaborate with private actors, and that the perception of barriers is incongruent across public and private actors. Transferability to other cases of public–private OI is discussed, and implications for public actors are proposed. The paper expands the knowledge of preconditions for MaaS’ development and of the unique conditions for OI in public–private settings.

innovation barriers

public–private open innovation

Mobility as a service

Författare

Göran Smith

Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Västra Götalandsregionen

Chalmers, Industri- och materialvetenskap

Jana Sochor

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

MariAnne Karlsson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Public Management Review

1471-9037 (ISSN) 14719045 (eISSN)

Vol. 21 1 116-137

Institutionella ramverk för integrerade mobilitetstjänster i framtidens städer - IRIMS

VINNOVA (2015-03551), 2015-10-15 -- 2018-02-22.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

DOI

10.1080/14719037.2018.1462399

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-16