Recovery of a protein-rich biomass from shrimp (Pandalus borealis) boiling water: A colloidal study
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Shrimp boiling water Protein Biomass recovery Flocculation Waste water Polyelectrolyte Polysaccharide

Författare

Bita Forghani Targhi

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Anna Ström

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Romain Bordes

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Ingrid Undeland

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Food Chemistry

0308-8146 (ISSN)

Vol. 302 125299-

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Mer information

Skapat

2019-09-26