Trends in vehicle motion control for automated driving on public roads
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Matthijs Klomp

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Mats Jonasson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Leo Laine

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper

Leon Henderson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Enrico Regolin

Stefan Schumi

Vehicle System Dynamics

0042-3114 (ISSN)

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Farkostteknik

Reglerteknik

DOI

10.1080/00423114.2019.1610182

Mer information

Skapat

2020-06-29