Early prediction of battery life by learning from both time-series and histogram data
Paper i proceeding, 2023

Författare

Yizhou Zhang

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Torsten Wik

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Yicun Huang

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

John Bergström

China-Euro Vehicle Technology (CEVT) AB

Changfu Zou

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline)

14746670 (ISSN)

22nd World Congress of the International Federation of Automatic Control (IFAC)
Yokohama, Japan,

Datadriven prediktion av batteriåldring

Energimyndigheten (50187-1), 2020-08-01 -- 2023-07-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Reglerteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2023-04-28