Dilute Nitrides and 1.3 µm GaInNAs/GaAs Quantum Well Lasers on GaAs (invited paper)
Paper i proceeding, 2008

Författare

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Huan Zhao Ternehäll

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Göran Adolfsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Yongqiang Wei

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Mahdad Sadeghi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Workshop on Recent Advances in Low Dimensional Structures and Devices (WRA-LDSD)

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07