The New Neck Design for the Rear-End Impact Dummy, BioRID I
Paper i proceeding, 1998

Författare

Mats Svensson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Anders Flogård

Yngve Håland

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lotta Jakobsson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Johan Davidsson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Per Lövsund

Chalmers, Tillämpad mekanik

Kristina Wiklund

Proceeding 42nd AAAM Conference

179-192

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07