Automatisering av stadsbussar, busståg, hållplatsdockning och depåprocesser
Research Project , 2017 – 2020

Syfte är att utveckla tekniklösningar som möjliggör automatiserad körning av elektrifierade bussar för busståg, hållplats dockning och depåkörning. Mål Demonstrera säker, effektiv och miljövänlig körning av busståg, hållplats dockning och depå körning inom avgränsat område.


Genom busstågsdrift kan linjekapaciteten ökas stegvis genom att addera antalet fordon i tåget antingen under en viss tid eller över en viss sträcka, utan att förlänga tiden för passager genom korsningar och hållplatser. Korta stopptider med hög säkerhet på hållplatser åstadkoms genom autonom inkörning av bussar och busståg både longitudinellt och lateralt, vilket möjliggör en tidseffektiv på- och avlastning av resenärer. Autonom körning mellan olika stationerna inom bussdepån ökar effektiviteten och minskar ytbehovet.

Participants

Jonas Sjöberg (contact)

Professor vid Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control, Mechatronics

Collaborations

Göteborgs stad, Trafikkontoret

Gothenburg, Sweden

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2017–2020 with 700,000.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-05-28