Automatisering av stadsbussar, busståg, hållplatsdockning och depåprocesser
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Syfte är att utveckla tekniklösningar som möjliggör automatiserad körning av elektrifierade bussar för busståg, hållplats dockning och depåkörning. Mål Demonstrera säker, effektiv och miljövänlig körning av busståg, hållplats dockning och depå körning inom avgränsat område.


Genom busstågsdrift kan linjekapaciteten ökas stegvis genom att addera antalet fordon i tåget antingen under en viss tid eller över en viss sträcka, utan att förlänga tiden för passager genom korsningar och hållplatser. Korta stopptider med hög säkerhet på hållplatser åstadkoms genom autonom inkörning av bussar och busståg både longitudinellt och lateralt, vilket möjliggör en tidseffektiv på- och avlastning av resenärer. Autonom körning mellan olika stationerna inom bussdepån ökar effektiviteten och minskar ytbehovet.

Deltagare

Jonas Sjöberg (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Amal Elawad

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Bengt J H Jacobson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Mats Jonasson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Nikolce Murgovski

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Samarbetspartners

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-03033
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

2021

Automated Comfortable Docking at Bus Stops

Proceeding (redaktörskap)

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/A...

Senast uppdaterat

2019-12-04