Mikael Valter

Doktorand vid Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Mitt projekt består av beräkningsmetoder för att förstå mikroskopiska processer knutna till att bryta ner organiska föreningar i vatten. Detta görs för att garantera hög kvalitet hos vattenrening eller göra den bättre på andra sätt, t.ex. genom självförsörjning av energi.Jag använder i första hand täthetsfunktionalteori och i viss mån experimentella metoder som cyklisk voltammetri för att studera elektrokemisk nedbrytning av enkla organiska ämnen, som glycerol och metanol, till kolmonoxid och vätgas. Reaktionen sker i vätska med hjälp av katalys på guld, och experimenten utförs i samarbete med kollegor på Kemisk fysik.I framtiden planerar jag att utvidga ämnet till heterogen katalys och fotoinducerade reaktioner samt utvidga metoderna till att innefatta korrelerade vågfunktionsmetoder. Jag tog examen i teknisk fysik och elektroteknik, Linköpings universitet 2015.

Källa: chalmers.se

Visar 4 publikationer

2018

Electrooxidation of Glycerol on Gold in Acidic Medium: A Combined Experimental and DFT Study

Mikael Valter, Michael Busch, Björn Wickman et al
Journal of Physical Chemistry C. Vol. 122 (19), p. 10489-10494
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Geometry and Electronic Properties of Glycerol Adsorbed on Bare and Transition-Metal Surface-Alloyed Au(111): A Density Functional Theory Study

J. Baltrusaitis, Mikael Valter, Anders Hellman
Journal of Physical Chemistry C. Vol. 120 (3), p. 1749-1757
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Electrochemical dehydrogenation of methanol and glycerol on Au(111) with DFT

Mikael Valter, Jonas Baltrusaitis, Anders Hellman
17th Nordic Symposium on Catalysis, June 14-16, 2016 Lund, Sweden
Paper i proceeding

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Mikael Valter medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.