Fredrik Hildor

Doktorand vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Oorganisk miljökemi 2

Fredrik Hildor är doktorand på avdelningen för oorganisk miljökemi. Hans forskning är inriktad på miljövänliga syrebärande metalloxider som kan användas i exempelvis kemcyklisk förbränning (CLC). CLC är en innovativ förbränningsmetod som kan användas för att separera koldioxid utan energiförluster. Den separerade koldioxiden kan i sin tur lagras i exempelvis jordskorpan för att förhindra utsläpp till atmosfären. Detta kan vara en teknik som kan användas för att minska klimatpåverkan från förbränning av fossila bränslen.

Källa: chalmers.se

Visar 1 publikationer

2018

Experimental method and setup for laboratory fluidized bed reactor testing

Henrik Leion, Volkmar Frick, Fredrik Hildor
Energies. Vol. 11 (10)
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Fredrik Hildor medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.