Fredrik Hildor

Doktorand vid Oorganisk miljökemi 2

Fredrik Hildor är doktorand på avdelningen för oorganisk miljökemi. Hans forskning är inriktad på miljövänliga syrebärande metalloxider som kan användas i exempelvis kemcyklisk förbränning (CLC). CLC är en innovativ förbränningsmetod som kan användas för att separera koldioxid utan energiförluster. Den separerade koldioxiden kan i sin tur lagras i exempelvis jordskorpan för att förhindra utsläpp till atmosfären. Detta kan vara en teknik som kan användas för att minska klimatpåverkan från förbränning av fossila bränslen.

Källa: chalmers.se

Visar 4 publikationer

2020

Potassium Ash Interactions with Oxygen Carriers Steel Converter Slag and Iron Mill Scale in Chemical-Looping Combustion of Biomass - Experimental Evaluation Using Model Compounds

Felicia Eliasson Störner, Fredrik Hildor, Henrik Leion et al
Energy & Fuels. Vol. 34 (2), p. 2304-2314
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Steel converter slag as an oxygen carrier in a 12 MWth CFB boiler – Ash interaction and material evolution

Fredrik Hildor, Tobias Mattisson, Henrik Leion et al
International Journal of Greenhouse Gas Control. Vol. 88, p. 321-331
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Negative emissions of carbon dioxide through chemical-looping combustion (CLC) and gasification (CLG) using oxygen carriers based on manganese and iron

Tobias Mattison, Fredrik Hildor, Ye Li et al
Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. Vol. In press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Experimental method and setup for laboratory fluidized bed reactor testing

Henrik Leion, Volkmar Frick, Fredrik Hildor
Energies. Vol. 11 (10)
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Fredrik Hildor medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.