Plasmon-exciton coupling at the attosecond-subnanometer scale: Tailoring strong light-matter interactions at room temperature
Forskningsprojekt, 2020 – 2025

Beskrivning saknas.

Deltagare

Eva Olsson (kontakt)

Chalmers, Fysik, Nano- och biofysik

Paul Erhart

Chalmers, Fysik, Kondenserad materie- och materialteori

Ermin Malic

Chalmers, Fysik, Kondenserad materie- och materialteori

Timur Shegai

Chalmers, Fysik, Nano- och biofysik

Samarbetspartners

Umeå universitet

Umeå, Sweden

Finansiering

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Projekt-id: 2019.0140
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2025

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-24