Plasmon-exciton coupling at the attosecond-subnanometer scale: Tailoring strong light-matter interactions at room temperature
Forskningsprojekt , 2020 – 2025

Beskrivning saknas.

Deltagare

Eva Olsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Fysik, Nano- och biofysik

Paul Erhart

Biträdande professor vid Chalmers, Fysik, Kondenserad materie- och materialteori

Ermin Malic

Affilierad professor vid Chalmers, Fysik, Kondenserad materie- och materialteori

Timur Shegai

Docent vid Chalmers, Fysik, Nano- och biofysik

Samarbetspartners

Umeå universitet

Umeå, Sweden

Finansiering

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2025

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-24