Kvantplasmonik – en teknologi för foton-fotonväxelverkan på kvantnivå vid rumstemperatur
Forskningsprojekt , 2017 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Göran Johansson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Tillämpad kvantfysik

Mikael Käll

Professor vid Chalmers, Fysik, Bionanofotonik

Timur Shegai

Docent vid Chalmers, Fysik, Bionanofotonik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2016-06059
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Styrkeområden

Nanotekniklaboratoriet

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-06-26